Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.080

02353.890.237

Developed by JoomVision.com

Bản đồ địa lý

diaphan

Quán triệt các văn bản của Trung ương và thông báo nhan kết quả hội nghị lần thứ 7, BCH TW Đảng khóa XII

Sáng ngày 30/3, Đảng ủy xã Tam Lãnh tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương và thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

IMG 2731

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Hòa – HUV - Bí thư Đảng ủy xã Tam Lãnh đã quán triệt nội dung cơ bản các văn bản của Trung ương liên quan đến một số vấn đề như: công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác dân vận Đảng; công tác văn phòng cấp ủy Đảng. Ngoài ra, các đồng chí đảng viên tham dự còn được nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá từ ngày 07 đến ngày 12/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Khoá XII đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các hồ sơ đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất thông qua nội dung của 03 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách Bảo hiểm Xã hội.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã nghiên cứu, thảo luận, tán thành và thống nhất cao với báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017; Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2017 và một số nội dung quan trọng khác.

                                                                                                                                                                      Lê Phước

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Quán triệt các văn bản của Trung ương và thông báo nhan kết quả hội nghị lần thứ 7, BCH TW Đảng khóa XII
Green Blue Orange Back to Top