Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.080

02353.890.237

Developed by JoomVision.com

Bản đồ địa lý

diaphan

Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Tam Lãnh khóa XI

Sáng ngày 12/10/2018, HĐND xã Tam Lãnh khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 8(kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm chức danh phó Chủ tịch HĐND xã Tam Lãnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Văn Truyền và bầu bổ sung chức danh phó Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh khóa XI. Đồng thời, thảo luận thông qua Nghị quyết về việc thống nhất Phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn trên địa bàn xã.

Quang canh ky hop thu 8 HDND xa khoa XI

Quang cảnh kỳ họp

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của cấp trên, các đại biểu HĐND xã tại kỳ họp đã thảo luận và thống nhất 100% thông qua Nghị quyết về miễn chức danh phó Chủ tịch HĐND xã đối với ông Đinh Văn Truyền. Sau đó, xem xét tờ trình của Chủ tịch UBND xã về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu bổ sung chức danh phó Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, các vị đại biểu HĐND xã đã thực hiện quyền ứng cử, đề cử và tiến hành bầu cử. Kết quả ông Đinh Văn Truyền – UVBTV Đảng ủy xã Tam Lãnh đã được tín nhiệm bầu giữ chức phó Chủ tịch UBND xã khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND xã đã thảo luận và thống nhất 100% thông qua Nghị quyết về việc thống nhất Phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn xã Tam Lãnh. Theo đó, Tam Lãnh sẽ giải thể 05 thôn: Phước Lợi, An Trung, An Lâu II, An Bình và Trà Sung để sáp nhập vào các thôn còn lại trên địa bàn xã. Sau khi sắp xếp, từ 11 thôn, Tam Lãnh sẽ chỉ còn lại 06 thôn, đảm bảo quy định về quy mô dân số theo quy định tại thông tư 09 của Bộ Nội vụ và đáp ứng yêu cầu thực tế tại địa phương.

Phấn đấu đến cuối năm 2018, Tam Lãnh hoàn thành việc sáp nhập, sắp xếp thôn và đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau khi sáp nhập.

Lê Phước

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Tam Lãnh khóa XI
Green Blue Orange Back to Top