Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Lãnh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.080

02353.890.237

Developed by JoomVision.com

Bản đồ địa lý

diaphan

Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Tam Lãnh khóa XI

Trong hai ngày 25-26/12/2018, HĐND xã Tam Lãnh khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 9 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

To n cnh k hp th 9 HDND xa khoa XI

Trong năm qua, tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn xã có những chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp tương đối thuận lợi, đạt giá trị 114,8 tỷ đồng; công nghiệp-xây dựng đạt 76 tỷ đồng và thương mại dịch vụ đạt 78,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/người/năm. Công tác nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai thực hiện cụ thể, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được quan tâm thực hiện; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học ở các bậc được nâng lên; công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước được triển khai thực hiện có hiệu quả. Thực hiện tốt các chế độ chính sách sách đối với người có công, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng. Công tác y tế được quan tâm, các chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế được thực hiện có hiệu quả; vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh được chú trọng; tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Tại kỳ họp, HĐND xã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung mà cử tri quan tâm; thảo luận và thông qua dự thảo các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019; Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.

Lê Phước

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Tam Lãnh khóa XI
Green Blue Orange Back to Top